มิถุนายน 22, 2017 Share

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ “Bloomsbury Collection”

” ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์  ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ  อาทิ Hart Publishing, Continuum, Berg, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Bristol Classical Press,…. มากกว่า 5,000+ ชื่อเรื่อง  สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล ”
เข้าใช้งานได้ที่ Link : www.bloomsburycollections.com
ทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  – 31 กรกฏาคม  2560