โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect e-book | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect e-book

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 2958 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คลิกใช้บริการที่นี้.... http://www.sciencedirect.com/

สามารถดาวน์โหลดรายการแบบ Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 2010 - 2015

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...นางสาวสุพิศ ทองซัง โทร 053-921444#1332 หรือ supis@rmutl.ac.th ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา