โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือใหม่ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : แนะนำหนังสือใหม่

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม
พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564

1.     ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม = Artificial intelligence : Swarm intelligence  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 2.     คน กับ AI โอกาสและความเสี่ยง = Human & machine : reimagining work in the age of AI  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม&n... >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564

1.   ถอดรหัสการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและการสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัย = Decoding research conceptual framework and constructing research-based strategies  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2.   การประยุกต์ใช้ TQM ในการบริหารการศึกษา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต... >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม
จันทร์ 11 ตุลาคม 2564

1.    การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก = Reinforced concrete design  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 2.    การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก = Timber and steel design  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จันทร์ 11 ตุลาคม 2564

1.     การบัญชีการเงิน = Financial accounting  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2.     การบัญชีนิติวิทยา = Forensic accounting  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่องานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จันทร์ 13 กันยายน 2564

1.   Increase productivity เพิ่มผลผลิตพิชิตประสิทธิผลด้วย Excel  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2.   การจัดการขีดความสามารถ = Competency management  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่องานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม
พุธ 18 สิงหาคม 2564

1.     เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ฉบับพื้นฐาน) = Engineering economy (Basic edition)   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 2.     การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย Patran/MSC Nastran = Finite element analysis with Patran/MSC Nastra... >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พุธ 18 สิงหาคม 2564

1.    หลักการบัญชีต้นทุน = Principles of cost accounting  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2.    การบัญชีบริหาร  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 193


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา