โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

เปิดบริการยืมคืน
จันทร์ 18 กันยายน 2560 - จันทร์ 18 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องสมุด
ผู้รับผิดชอบ : ห้องสมุด
กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทค เปิดให้บริการยืมคืน ทรัพยากรสารนิเทศ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 1 ทั้งหมด 1
ปฏิทินกิจกรรมล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา