โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

หอสมุดปิดบริการ 1 - 28 มิถุนายน 2563
จันทร์ 1 มิถุนายน 2563 - อาทิตย์ 28 มิถุนายน 2563

สถานที่ : หอสมุด
ผู้รับผิดชอบ :
               ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 28 มิถุนายน 2563 สามารถใช้บริการในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนี้ ลิงค์เข้าใช้บริการ    - เว็บสืบค้นหนั... >> อ่านต่อ


หอสมุดปิดบริการ วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563
ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563 - อาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


หอสมุดปิดบริการ วันที่ 14 - 30 เมษายน 2563
อังคาร 14 เมษายน 2563 - พฤหัสบดี 30 เมษายน 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


หอสมุดปิดบริการ วันที่ 23-27 มีนาคม 2563
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 - จันทร์ 30 มีนาคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
    >> อ่านต่อ


เปิดบริการยืมคืน
จันทร์ 18 กันยายน 2560 - จันทร์ 18 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องสมุด
ผู้รับผิดชอบ : ห้องสมุด
กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทค เปิดให้บริการยืมคืน ทรัพยากรสารนิเทศ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 5 ทั้งหมด 5

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา