โลโก้เว็บไซต์ บทความ | ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

บริการใหม่ ยืมต่อหนังสือด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต online renewal service
อังคาร 16 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

บริการใหม่ ยืมต่อหนังสือด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต online renewal service  เข้าเว็บไซต์ http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx เข้าสู่ระบบสมาชิกโดยเลือกเมนู Member หรือบริการสมาชิก login เข้าสู่ระบบโดยกรอก username และ password เดียวกับระบบ WiFi มหาวิทยาลัย สามารถทำรายการยืมต่ออัตโนมัติได้ 5 วันก่อนวันกำหนดส่ง และยืมต่อทรัพยากรออนไลน์ได้ไม่เกิน 3 ครั้งติดต่อกัน หากมีสมาชิกจองรายการทรัพยากรต่อ ผู้ยืมจะไม่สาม... >> อ่านต่อ

ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒)
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       ด้วยงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา การนี้ทางงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนแต่ละหลักสูตรในการเลือกเสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ด้วยงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา ในการนี้ทางห้องสมุด ขอความอนุเคราะห์อาจารย์แต่ละหลักสูตรในการเลือกเสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รอบการจัดซื้อไตรมาสที่ ๑ โดยส่งไฟล์รายชื่อที่เลือกเรี... >> อ่านต่อขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ใช้บริการ...ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

Gale Virtual Reference Library (GVRL) รายละเอียด : เว็บไซต์หนังสือ eBook ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการ บอกรับไว้ทั้งหมด 363 รายการ – ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทของมหาวิทยาลัย – สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ – มีการจัดวางหนังสือในรูปแบบชั้น หนังสือให้อัตโนมัติ – สามารถจัดพิมพ์, ดาวน์โหลด, อีเมลล์ไ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect e-book
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คลิกใช้บริการที่นี้.... http://www.sciencedirect.com/ สามารถดาวน์โหลดรายการแบบ Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 2010 - 2015 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...นางสาวสุพิศ ทองซัง โทร 053-921444#1332 หรือ supis@rmutl.ac.th  >> อ่านต่อ


วีดีโอการใช้ฐานข้อมูล เพื่องานวิจัย "Application of Elsevier Research Platform in Research Development "
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญชมวีดีโอการใช้ฐานข้อมูล เพื่องานวิจัย  "Application of Elsevier Research Platform in Research Development " สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ที่ http://www.sciencedirect.com/ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ supis@rmutl.ac.th โทร.053-921444#1332 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 34

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา