โลโก้เว็บไซต์ บทความ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเสวนาจัดการองค์ความรู้ (KM) ผลงานวิจัยสู่สิทธิบัตร
ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          19 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดเสวนาจัดการองค์ความรู้ (KM) ผลงานวิจัยสู่สิทธิบัตร หัวข้อ ตัวชี้วัด สิทธิบัตร และงานสร้างสรรค์  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  สัสดีแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา และนางสาวแสงจันทร์  วงศ์ขัดนนท์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ... >> อ่านต่องานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 / แนะนำหนังสือใหม่

1.   5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น : ฉลาดแบบไม่ต้องพึ่งใคร  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2.   ทำงานอย่างไรไม่ให้เป็นบ้าไปก่อน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา จัดพิธีทำบุญเพื่อส่งเสริมฯ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดพิธีทำบุญอาคาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ณ อาคารหอสมุด มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ... >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรใหม่ หลักสูตร เทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) 2 ปี
อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรใหม่ หลักสูตร เทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) 2 ปี รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม ยกเว้นช่างก่อสร้าง และโยธา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สัมภาษณ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. รายละเอียดการสมัครด้วยตนเอง และส่งไปสมัครทางอีเมลล์ ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  >> อ่านต่อมทร.ล้านนาผสานความร่วมมือ 3 หน่วยงาน พัฒนาผลผลิตการเกษตรไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างมูลค่าพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมลงนามความมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอก ไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองศ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประชุมร่วมกับ กฟผ.หาแนวทางการลดใช้พลังงานมุ่งสู่ Green Campus
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมรับฟังแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย กับผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) ณ ห้องซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS-Teams ร่วมกับ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สีเขียว(Green Campus) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ TCELS
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือการทางานระหว่างเครือข่าย ฝ่ายการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐก... >> อ่านต่อ


๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ------------------------------ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 498


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา