โลโก้เว็บไซต์ ���������������������-������������������������������-2563 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : ���������������������-������������������������������-2563

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 1 มีนาคม 2566 / แนะนำหนังสือใหม่

         1. เรื่องผีๆรอบโลก : ผีโรงเรียนบราซิล / Yim, Kang-Jae  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 / แนะนำหนังสือใหม่

         1. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 3 : เรื่อง เอกภพ / โดกีซอง  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 25 มกราคม 2566 / แนะนำหนังสือใหม่

         1. สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง = It’s blue, it hurts, it’s fragile / Yoru Sumino  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่องานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 11 มกราคม 2566 / แนะนำหนังสือใหม่

         1. Pheromone mania โมเมนต์ร้าย หัวใจหลงเสน่ห์รัก / PeePigga  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่องานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 28 ธันวาคม 2565 / แนะนำหนังสือใหม่

         1. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 74 : เรื่อง หุ่นยนต์เจ้าปัญหา / ควอนชันโฮ  ดูสถานะหนังสือ คลิก ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 30

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา