โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         1. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 3 : เรื่อง เอกภพ / โดกีซอง  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         2. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 4 : เรื่อง การประดิษฐ์คิดค้น / โดกีซอง  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         3. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 5 : เรื่อง ฟิสิกส์และเคมี / อันยองจู  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         4. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 7 : เรื่อง มหาสมุทร / โดกีซอง  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         5. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 8 : เรื่อง โลกของแมลง / คิมฮยอนมิน  ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

[นวนิยาย งบประมาณปี 2563]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา