โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         1. กัลปาวสาน / พงศกร  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         2. เล่ห์ลุนตยา / พงศกร  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         3. พรหมลิขิต / รอมแพง  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         4. แผนรักประธานาธิบดี / กัณฑ์กนิษฐ์  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         5. ตีตรารักยอดดวงใจ / คณิสร  ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

[นวนิยาย งบประมาณปี 2563]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา