โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-08 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-02-08

ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงาน...“42th WUNCA” ม.ทักษิณ สงขลา
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยอาจารย์อนุพงศ์ ไพโรจน์ ที่ปรึกษา และตัวแทนบุคลากร งานพัฒนาระบบเครือข่าย ร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”ครั้งที่ ๔๒ (Workshop on Uninet Network and computer Application : 42 th... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา