โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2566 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 67 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         1. สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง = It’s blue, it hurts, it’s fragile / Yoru Sumino  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         2. Just because! เพียงเพราะหัวใจ / ฮาจิเมะ คาโมชิดะ  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         3. ให้มันเป็นความลับต่อไป / ซูมิโนะ โยรุ  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         4. เด็กสาวในห้วงฝัน / ฮิโตมะ อิรุมะ  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         5. โดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจ / Durian Sukegawa  ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

[นวนิยาย งบประมาณปี 2563]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา