โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ สวส. ติวเข้ม “MS WORD เพื่อการทำงาน” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นว.คอมฯ สวส. ติวเข้ม “MS WORD เพื่อการทำงาน” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 โดย Kritsadaporn Takaew จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา งานบริการเทคโนโลยีและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยนายออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “Microsoft word เพื่อการทำงาน” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จำนวน ๓๕ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   วัตถุประสงค์ของการบรรยายฯ ด้วยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาฯ คือ นางบุณิกา คุณยศยิ่ง ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft word จากผู้มีประสบการณ์ตรง อาทิ การพิมพ์เอกสาร การจัดหน้าเอกสาร การปรับแต่งเอกสาร เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา