โลโก้เว็บไซต์ Kritsadaporn Takaew | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : Kritsadaporn Takaew

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : แจ้งย้ายจุดให้บริการยืม-คืนหนังสือ
จันทร์ 25 ธันวาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

หอสมุด สวส.มทร.ล้านนา แจ้งย้ายจุดให้บริการยืม-คืนหนังสือ ย้ายขึ้นไปให้บริการชั้น 3 โซนซ้ายมือ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1323 >> อ่านต่อ


นว.โสตฯ สวส. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำ Video Editing ด้วย Adobe PR” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย, นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และนางสาวกฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การทำ Video Editing ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere (Pr) ” แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ... >> อ่านต่อ


นว.คอมฯ สวส. ติวเข้ม “MS WORD เพื่อการทำงาน” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา งานบริการเทคโนโลยีและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยนายออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “Microsoft word เพื่อการทำงาน” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จำนวน ๓๕ ค... >> อ่านต่อ

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และระบบสมาชิกหอสมุด มทร.ล้านนา 6 พื้นที่
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 สามารถใช้บริการได้ตามปกติในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1323, 1332 >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 18


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา