โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-21 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-08-21

นว.โสตฯ สวส. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำ Video Editing ด้วย Adobe PR” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย, นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และนางสาวกฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การทำ Video Editing ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere (Pr) ” แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ... >> อ่านต่อ


นว.คอมฯ สวส. ติวเข้ม “MS WORD เพื่อการทำงาน” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา งานบริการเทคโนโลยีและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยนายออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “Microsoft word เพื่อการทำงาน” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จำนวน ๓๕ ค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา