โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-19 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-04-19


สวส. สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ท่านอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ๖๖
พุธ 19 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๑๕ นาที ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ ,รองผู้อำนวยการ ประกอบด้วย อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร และอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ , ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ ที่ปรึกษา , นางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ปี ๒๕๖๖ สระเกล้าดำหัว สุมาคารว... >> อ่านต่อ


นวนิยายใหม่ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา
พุธ 19 เมษายน 2566 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยายใหม่ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา 1. ความลับของเรื่องสั้น / ไพฑูรย์ ธัญญา  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา