โลโก้เว็บไซต์ นวนิยายใหม่ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นวนิยายใหม่ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2566 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นวนิยายใหม่ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

1. ความลับของเรื่องสั้น / ไพฑูรย์ ธัญญา  ดูสถานะหนังสือ คลิก

2. เราหลงลืมอะไรบางอย่าง / วัชระ สัจจะสารริน ดูสถานะหนังสือ คลิก

3. ขอแรงหน่อยเถอะ / ศรีบูรพา ดูสถานะหนังสือ คลิก

4. อัญมณีแห่งชีวิต / อัญชัน ดูสถานะหนังสือ คลิก

5. บทเรียนเขียนอักษร / Mikhail Shishkin ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

 

 

[นวนิยาย งบประมาณปี 2565]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา