โลโก้เว็บไซต์ เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Gale Academic OneFile | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 เมษายน 2561 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ

ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561
URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา