โลโก้เว็บไซต์ เปิดทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 เมษายน 2561 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561

URL : https://goo.gl/FWY1JH

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา