โลโก้เว็บไซต์ บริการใหม่ สำนักวิทยบริการฯ อ่านหนังสือออนไลน์ ผ่าน Application Ookbee Buffet | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริการใหม่ สำนักวิทยบริการฯ อ่านหนังสือออนไลน์ ผ่าน Application Ookbee Buffet

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มีนาคม 2561 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1896 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดาวน์โหลด Application ได้ที่ https://buffet.ookbee.com/download

สามารถขอรหัสการเข้าใช้งานได้ที่ E-Mail :library@rmutl.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา