โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุด มทร.ล้านนา ศึกษาดูงานห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์ (TCDC) | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ห้องสมุด มทร.ล้านนา ศึกษาดูงานห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์ (TCDC)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย นางทิพย์ธิดา ก๋าวิละ จำนวนผู้เข้าชม 487 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่่อวันที่ 9 ส.ค 2560 กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้ไปศึกษาดูงานห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ให้บริการของห้องสมุดและการบริการต่างๆของห้องสมุด เพื่อนำมาบริหารจัดการพื้นที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อไป

ข่าว : ทิพย์ธิดา  ก๋าวิละ

รูปภาพประกอบ : อนุธิดา  แก้วสอนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา