โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุด มทร.ล้านนา ดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ห้องสมุด มทร.ล้านนา ดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย นางทิพย์ธิดา ก๋าวิละ จำนวนผู้เข้าชม 1490 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2560 กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ณัฐชาสิทธิ์  ชูเกียรขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ได้ไปศึกษาดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ให้บริการของห้องสมุดและบริการต่างๆของห้องสมุด เพื่อนำความรู้มาพัฒนาพื้นที่การให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว: ทิพย์ธิดา  ก๋าวิละ

ภาพประกอบ : อนุธิดา  แก้วสอน

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา