โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุดศึกษาดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ห้องสมุดศึกษาดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาห้องสมุด มทร.ล้านนา ดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2560 กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ณัฐชาสิทธิ์  ชูเกียรขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ได้ไปศึกษาดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานค...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา