โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์) | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1044 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์)
➖➖➖➖➖➖➖➖
จำนวน 4 ฐานข้อมูล : โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประกอบด้วย

1) SpringerLink - Journal
2) IEEE Elect Tonic Library (IEL)
3) American Chemical Society Journal (ACS)
4) AMC Digital Library
➖➖➖➖➖➖➖➖
อบรมในวันที่ 17 ก.ค. 2566 เวลา 08.30-16.15 น.
➖➖➖➖➖➖➖➖
สามารถลงทะเบียน : ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
ช่องทางการลงทะเบียน : https://shorturl.asia/CihQa


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา