โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-13 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-13

สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์)
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์) ➖➖➖➖➖➖➖➖ จำนวน 4 ฐานข้อมูล : โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบด้วย 1) SpringerLink - Journal 2) IEEE Elect Tonic Library (IEL) 3) American Chemical Society Journal (ACS) 4) AMC Digital Library ➖➖➖➖➖➖➖➖ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา