โลโก้เว็บไซต์ สวส. ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ปี๋ใหม่เมือง ๖๖ “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ปี๋ใหม่เมือง ๖๖ “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ) นางปวีณา ทองปรอน (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ปี๋ใหม่เมือง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”  ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีสักการะดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระภูมิเทพนครราช หลังจากนั้นเวลา ๐๙.๓๐ น. การแข่งขันตัดช่อและตุงเทวดา ส่วนกิจกรรมช่วงบ่าย เริ่มจากเวลา ๑๓.๐๐ น. การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศและการแข่งขันส้มตำลีลา และปิดท้ายด้วยพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโส อธิการบดี และผู้บริหาร มทร.ล้านนา ตามลำดับ   

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และ กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา