โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดกิจกรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดกิจกรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 20 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566  ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในภาคเช้าอธิการบดีเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธศรีศากยะมุณี ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระภูมิเทพนครราช นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

           จากนั้นเป็นกิจกรรมการแข่งขันตัดช่อและตุงเทวดา การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ:ลาบ การแข่งขันส้มตำลีลา โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า

            รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ:ลาบ ได้แก่ทีม สล่าลาบวิศวะ

            รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันส้มตำลีลา ได้แก่ ทีมตากเหน็บสากมาฟาด(ส้มตำ)

              รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตัดช่อและตุงเทวดา ได้แก่ นางสาวอาพัชรี ศิรินาโพธิ์

          ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีรดน้ำ ดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี  โดยอาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อดีตอธิการบดีเป็นตัวแทนอาจารย์อาวุโสกล่าวแสดงมุทิตาจิตและกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นตัวแทนผู้บริหาร กล่าวอวยพรแก่บุคลากร โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/rmutl.fanpage
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา