โลโก้เว็บไซต์ สวส. ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ปี๋ใหม่เมือง ๖๖ “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ปี๋ใหม่เมือง ๖๖ “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนาสวส. ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ปี๋ใหม่เมือง ๖๖ “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”
   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา