โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ การจองห้องการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Co-Working Room) เพื่อใช้งานนอกเวลาราชการ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ การจองห้องการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Co-Working Room) เพื่อใช้งานนอกเวลาราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2566 โดย Kritsadaporn Takaew จำนวนผู้เข้าชม 304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา