โลโก้เว็บไซต์ 10-6-64 นศ.ชนะเลิศการประกวดออกแบบบ้าน  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

10-6-64 นศ.ชนะเลิศการประกวดออกแบบบ้าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา สถาปัตยกรรมคว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ระดับภาคเหนือ คว้าตั๋วเข้ารอบประกวดต่อระดับประเทศ
           นายสิรวิชญ์ จำนงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ชนะเลิศการประกวดผลงาน SAV(F...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา