โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ม.ค 2561 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ม.ค 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ม.ค 2561
กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา บธ.บ.การบัญชี ชั้นปีที่ 3 มทร.ล้านนา จอมทอง ในวันที่ 24 ม.ค 2561 โดยการนำของอ.ทศพร  ไช...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา