โลโก้เว็บไซต์ สวส. สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ  ท่านอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ๖๖ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ท่านอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ๖๖

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนาสวส. สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ท่านอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ๖๖
   วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๑๕ นาที ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา