โลโก้เว็บไซต์ 24 กพ 66 ปัจฉิมนิเทศ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24 กพ 66 ปัจฉิมนิเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธี...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา