โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และวิดีทัศน์กล่าวให้โอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และโอวาทจากคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           สำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วันทำงานในอนาคต อาทิ คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้ง JobBKK.com แนะนำ "เทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน" และกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานการเสวนาในหัวข้อ "ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมเข้าสู่วันทำงาน"โดยวิทยากรจากศิษย์เก่าแต่ละคณะได้แก่ คุณสุภชญ ศรีกัญชัย คุณเชิงชาย ทิพย์วีรกุล คุณธนิต ชุมแสง คุณอ้อยทิพย์ ศรีวิชัย คุณปพน เทพสาร และการแนะนำประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนบริษัทเอกชน ซึ่งในวันนี้ยังมีบริษัทต่างๆเปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาที่สนใจอีกด้วย

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมที่  click >facebook.com/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา