โลโก้เว็บไซต์ สวส. ร่วมงานครบรอบ ปีที่ ๑๘ แห่งการสถาปนา มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. ร่วมงานครบรอบ ปีที่ ๑๘ แห่งการสถาปนา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาสวส.ร่วมงานครบรอบ ปีที่ ๑๘ แห่งการสถาปนา มทร.ล้านนา
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ ๑๘ ปี มหาว...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา