โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-04 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-08-04

อบจ.ลำพูน ศึกษาดูงานระบบ E - Office มทร.ล้านนา
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) เข้าศึกษาดูงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุม Meeting Room  ชั้น ๒ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา