โลโก้เว็บไซต์ อบจ.ลำพูน ศึกษาดูงานระบบ E - Office มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบจ.ลำพูน ศึกษาดูงานระบบ E - Office มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) เข้าศึกษาดูงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุม Meeting Room  ชั้น ๒ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)
   วานนี้ (๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา และนางปวีณา ทองปรอน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จาก อบจ.ลำพูน จำนวน ๕ ท่าน โดยมีนายออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ) กลุ่มงานบริการการศึกษา เป็นผู้นำเสนอ ระบบฯ ดังกล่าว
   เป้าประสงค์ของการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดย สวส.มทร.ล้านนา ได้สาธิตการใช้งาน การแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา เพื่อปรับปรุงระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจ ของ อบจ.ลำพูน ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา