โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-13 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-06-13

ศูนย์บรรณสารและสื่อฯ ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบ WALAI Auto Lib งานห้องสมุด สวส.มทร.ล
อังคาร 13 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

  ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป บุคลากร กลุ่มงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์บรร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา