โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารและสื่อฯ ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบ WALAI Auto Lib งานห้องสมุด สวส.มทร.ล | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์บรรณสารและสื่อฯ ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบ WALAI Auto Lib งานห้องสมุด สวส.มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป บุคลากร กลุ่มงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน ๑๕ คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวให้การต้อนรับ เป้าประสงค์การศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในการให้บริการห้องสมุดสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อไป รายละเอียดในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การแนะนำและบรรยายภาพรวมของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib ,สาธิต แนะนำ Module เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib ,แยกกลุ่มศึกษาดูงาน เชิงปฏิบัติการแต่ละ Module และถามตอบ เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา