โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

หอสมุดปิดบริการ 1 - 28 มิถุนายน 2563
จันทร์ 1 มิถุนายน 2563

สถานที่ : หอสมุด
ผู้รับผิดชอบ :                ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 28 มิถุนายน 2563 สามารถใช้บริการในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนี้ ลิงค์เข้าใช้บริการ    - เว็บสืบค้นหนั... >> อ่านต่อเปิดบริการยืมคืน
อังคาร 12 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องสมุด
ผู้รับผิดชอบ : ห้องสมุดกลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทค เปิดให้บริการยืมคืน ทรัพยากรสารนิเทศ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา