โลโก้เว็บไซต์ หอสมุดจะปรับกำหนดส่งให้อัตโนมัติเป็นวันที่ 25 มกราคม 2564 แทน / และขยายสิทธิการยืมรอบใหม่เป็น 30 วัน | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หอสมุดจะปรับกำหนดส่งให้อัตโนมัติเป็นวันที่ 25 มกราคม 2564 แทน / และขยายสิทธิการยืมรอบใหม่เป็น 30 วัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มกราคม 2564 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 555 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ : หอสมุด

ผู้รับผิดชอบ : งานหอสมุด

หอสมุด...ขยายเวลาส่งคืนหนังสืแจ้งผู้ยืมหนังสือ ที่มีกำหนดต้องส่งหนังสือในวันที่ 4-6 มกราคม 2564 หอสมุดจะปรับกำหนดส่งให้อัตโนมัติเป็นวันที่ 25 มกราคม 2564 แทน / ส่วนผู้ที่ต้องการยืมหนังสือ จะขยายสิทธิการยืมเป็น 30 วันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา