โลโก้เว็บไซต์ หอสมุดปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่12 กรกฎาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หอสมุดปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่12 กรกฎาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มิถุนายน 2564 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564

สถานที่ : หอสมุด

               ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
 

สามารถใช้บริการในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนี้

ลิงค์เข้าใช้บริการ

   - เว็บสืบค้นหนังสือ และยืมต่อออนไลน์ > http://autolib.rmutl.ac.th

   - เว็บหอสมุด https://library.rmutl.ac.th 

   - เว็บสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > https://arit.rmutl.ac.th

   - Facebook Fanpage > AritRmutl

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม inbox Facebook Fanpage > AritRmutl

► นัดรับหนังสือ ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ 053921444 (ต่อ 1323 หรือ 1330)

 

 

 


 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา