โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-15 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-04-15

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องหอสมุดปิดให้บริการ 16 - 30 เมษายน 2564
พฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 สามารถใช้บริการในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนี้ ลิงค์เข้าใช้บริการ    - เว็บสืบค้... >> อ่านต่อ


ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขยายเวลา ยืม-คืน หนังสือ เป็น 30 วัน
พฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา : Work from Home 16 - 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลง ช่องทางการให้บริการ  Website :     สำนักวิทยบริการฯ : https://arit.rmutl.ac.th    หอสมุด :  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา