โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดโครงการฯ

วิทยบริการฯ จัดโครงการฯ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้บริการข้อมูลสำหรับนักวิจัย " เพื่อพัฒนาบริการของหน่วยงาน งปม. "๖๑

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ “ จัดการความรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริการข้อมูลสำหรับนักวิจัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop ๑ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
   กิจกรรมของช่วงเช้า เริ่มจากการถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม (Before Action Review = BAR) หลังจากนั้น เป็นกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน (สวส.มทร.ล้านนา) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลสำหรับนักวิจัย โดยมีนางสาวสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยกิจกรรมของช่วงบ่ายเริ่มจาก การสรุปแนวทางปฏิบัติงานฯดังกล่าว รวมถึงการทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review = AAR) ที่จัดขึ้น

 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
         ,นายพัลลภ สุพรรณ ,นายม่อนลืน ลุงสุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา