โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ต้อนรับ ประธานฯ Union Catalog สถาบันอุดมศึกษา และคณะฯ โอกาสเยี่ยมเยือน... | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผอ.วิทยบริการฯ ต้อนรับ ประธานฯ Union Catalog สถาบันอุดมศึกษา และคณะฯ โอกาสเยี่ยมเยือน...

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

      วานนี้ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารหอสมุด อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ คุณสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานกรรมการ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑๕ ท่าน เข้าเยี่ยมเยือน หน่วยงาน (สวส.มทร.ล้านนา) รวมทั้งประชุมหารือ รับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาการใช้งานระบบฯ ทั้งในมุมมองผู้บริหารและบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิก (เครือข่ายการปฏิบัติงาน) เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมฯเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมงถึงพัฒนาฐานข้อมูลฯ การให้บริการระบบสืบค้นที่ทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรหองสมุดได้จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียวต่อไป
(ชมภาพทั้งหมด คลิก......https://goo.gl/7SJrn3 )

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
          นายพัลลภ สุพรรณ ,นายม่อนลือ ลุงสุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา