โลโก้เว็บไซต์ บริการใหม่ ยืมต่อหนังสือด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต online renewal service | ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริการใหม่ ยืมต่อหนังสือด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต online renewal service

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1920 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริการใหม่ ยืมต่อหนังสือด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต online renewal service 
เข้าเว็บไซต์ http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx เข้าสู่ระบบสมาชิกโดยเลือกเมนู Member หรือบริการสมาชิก login เข้าสู่ระบบโดยกรอก username และ password เดียวกับระบบ WiFi มหาวิทยาลัย
สามารถทำรายการยืมต่ออัตโนมัติได้ 5 วันก่อนวันกำหนดส่ง และยืมต่อทรัพยากรออนไลน์ได้ไม่เกิน 3 ครั้งติดต่อกัน
หากมีสมาชิกจองรายการทรัพยากรต่อ ผู้ยืมจะไม่สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ ระบบจะแจ้งเดือนให้ทราบและท่านสามารถนำทรัพยากรมาคืนได้ที่ เค้าท์เตอร์ยืมคืน ชั้น 3

               ไม่สามารถทำรายการยืมต่ออัตโนมัติกับรายการทรัพยากรเกินวันกำหนดส่ง สมาชิกจะต้องนำทรัพยากรมาคืนและชำระค่าปรับเกินกำหนดส่งได้ที่เค้าท์เตอร์ยืมคืน ชั้น 3

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail supis@rmutl.ac.th โทร. 053-921444#1332
                                       หรือ Fanpage ห้องสมุด RMUTL Library Fanclub

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา