โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษ รักการอ่าน | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษ รักการอ่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2561 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา