โลโก้เว็บไซต์ วีดีโอการใช้ฐานข้อมูล เพื่องานวิจัย

วีดีโอการใช้ฐานข้อมูล เพื่องานวิจัย "Application of Elsevier Research Platform in Research Development "

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 4534 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชมวีดีโอการใช้ฐานข้อมูล เพื่องานวิจัย  "Application of Elsevier Research Platform in Research Development "
สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ที่ http://www.sciencedirect.com/ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ supis@rmutl.ac.th โทร.053-921444#1332

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา