โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖   

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์  www.royaloffice.th   ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

        ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์

ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่่   https://www.chiangmai.go.th/  ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

        การนี้ ในวันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร (ส่วนจังหวัดเชียงใหม่)

 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา