โลโก้เว็บไซต์ สาร รักษาราชการแทนอธิการบดี เชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งกำลังใจถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภาฯ  และอวยพรในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาร รักษาราชการแทนอธิการบดี เชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งกำลังใจถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภาฯ และอวยพรในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ธันวาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1924 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา