โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ : เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนะนำหนังสือ : เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนะนำหนังสือ : เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้

สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/20577-2022-12-07

 

*****************

เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้

โดย พินิจ เนื่องภิรมย์, ปริดา จิ่วปัญญา, อัฐนันต์ วรรณชัย และ นายวีระชัย ใจคำปัน

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำบนพื้นที่สูง เริ่มจากการสํารวจ การรวบรวมพันธุ์ และ ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการเพาะขยายเลี้ยง อนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปปล่อยในเขตต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ให้ปลาพื้นถิ่นเหล่านี้ที่มีอยู่ ดั้งเดิมได้เพิ่มปริมาณและชนิดมากยิ่งขึ้น

 


*****************

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา