โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ : เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนะนำหนังสือ : เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 812 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนะนำหนังสือ : เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้

สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/20577-2022-12-07

 

*****************

เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้

โดย พินิจ เนื่องภิรมย์, ปริดา จิ่วปัญญา, อัฐนันต์ วรรณชัย และ นายวีระชัย ใจคำปัน

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริกแบบเคลื่อนที่ ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับตัวเตาอบ และใช้พัดลมในการดูดความชื้น เพื่อลดปัญหาในฤดูกาลที่แสงแดดไม่เพียงพอต่อการอบแห้ง และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

 


*****************

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา