โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 17 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.    Marketing กลยุทธ์นอกตำรา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
2.    Creating a brand identity : a guide for designers  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
3.    เครื่องสร้างเงินที่เรียกว่าแบรนด์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
4.    Brand management : co-creating meaningful brands  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
5.    ปั้นแบรนด์ให้ดัง... เดี๋ยวตังค์มาเอง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

  
    สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุดเจ็ดยอด  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา